Uitleg van onze trainingsmethoden

Onze trainingsmethoden

Positieve trainingsmethoden

De trainingsmethoden zijn allemaal positief. In kleine stapjes werken we naar het gewenste gedrag. Elke stapje wordt uitgebreid beloond. De hond moet het vooral heel leuk gaan vinden om te doen wat gevraagd wordt. Daarnaast leren we ze grenzen van wat wel mag en niet. Door heel consequent te zijn. En bij ongewenst gedrag of een grens, hierbij de nee of uh aan te leren. Daarna gelijk gedrag te vragen wat we juist wel zouden willen zien en dit dan weer uitgebreid te belonen. Zo wordt het voor de hond duidelijk wat wel en wat niet gewenst is.

Ontwikkeling van een sociale, ontspannen rustige en brave hond

Een goede opleiding van je hond bestaat uit een aantal zaken:
Het aanleren van oefeningen, het ontwikkelen van rustig zelfverzekerd en sociaal gedrag.
Het leren van grenzen en regels.
Het ontwikkelen van een goede band tussen eigenaren en hond. Één op basis van wederzijds vertrouwen en respect.
Het voldoen aan de basisbehoeftes van de hond.
In dit proces moet niet alleen de hond vaak veel leren, ook voor de eigenaren een nieuw iets waar zij zich in moeten ontwikkelen. Jullie worden dan ook gezamenlijk begeleid tot het gewenste resultaat is bereikt.

Hondentraining Curaçao

1. Oefeningen aanleren

Het aanleren van een aantal oefeningen die in het dagelijks leven nodig zijn om goed met je hond overal en alles te kunnen doen. Dit zijn de oefeningen: zijn naam, kom, zit, blijf, af, blijf, volg, los, “nee”, niet opspringen, niet najagen, niet bijten, en al dat andere wat u maar wilt.

Dit leren we aan dus door kleine stapjes te maken, gedrag te lokken, op het juiste moment belonen, foutjes negeren en dan juist goed gedrag weer extra belonen.

In de training voor het beste resultaat is het belangrijk dat wij als trainer efficiënt en consequent zijn. Fouten in de training proberen te voorkomen door de stapjes klein en haalbaar te maken. Niet te snel in grote stappen vooruit, maar ook weer niet te langzaam omdat je anders niet kan opbouwen.

Je ontwikkelt veel inzicht in hoe een hond leert, waar en hoe je consequent moet zijn. Welke zaken (die heel veel mensen doen) de kwaliteit van het resultaat en de snelheid van leren in de weg staan. Waardoor de hond uiteindelijk half half luistert.

Opbouw van de oefeningen

Elke oefening kan je opbouwen in:
1 Wat is het gewenste gedrag, (wat willen we precies dat de hond uiteindelijk doet) gedetailleerd, hoe begint het, hoe eindigt het gedrag, welke houding, welke snelheid enz.
2. Op welke prikkel (signaal/commando/handgebaar etc) moet de hond dit gedrag uitvoeren.
3. In welke kleine stapjes kunnen we het aanleren van dit gewenste gedrag opdelen.
3.1. Hoe motiveren we de hond tot al die kleine stapjes?
3.2. Welke fouten kunnen er gemaakt worden. Hoe voorkomen we deze en hoe lossen we ze op. Dit geldt voor fouten bij de eigenaar en bij de hond.
3.3 Opbouwen in kwaliteit en moeilijkheid. Dus steeds meer afleiding. Los trainen. Oefeningen combineren. Oefeningen op afstand.

2. De hond moet grenzen leren van wat hij wel mag en niet. Een soort kader. Dit geeft de hond zekerheid en veiligheid. Hij weet waar hij aan toe is en wat hij kan verwachten en wanneer.

Die grenzen leren we ze aan door ‘nee’ of ‘uh’ aan te geven bij gedrag wat we niet willen. En daarna gelijk aan te geven wat dan wel een alternatief is. Als je alleen maar leert wat niet mag, dan heeft hij geen alternatief om de behoefte van dat gedrag te vervullen.
Hier leer je zelf ook weer een heel stuk inzicht.  Waarom honden sommig gedrag vertonen en hoe wij daar zelf heel veel invloed op hebben of hebben gehad bij de ontwikkeling. Vaak kunnen we heel veel ongewenst gedrag voorkomen door beter te letten op de behoefte van de hond en deze naar onze hand te zetten, zodat wij (voor het overgrote deel) bepalen wat wel, en hoe en waar. (Dus enthousiast gedag komen zeggen mag, maar rustig, en pas als ik door het hek ben, en met vier poten op de grond.)

3. De hond moet leren zich sociaal, ontspannen en zelfverzekerd te gedragen. Hier komt een stuk ‘begeleid levenservaring opdoen’ bij kijken. Die begeleiding biedt jij als eigenaar en andere opvoeders.

Door de hond veel verschillende ervaringen te geven, en hier positieve associaties mee te laten maken, leert hij ontspannen normaal gedrag. (In combinatie met een hond die luistert naar commando’s betekent dat dat je een makkelijke hond hebt in de omgang.)

De hond moet leren normaal sociaal gedrag te tonen naar andere honden. Dit is wederom een kwestie van goede ervaringen opdoen en de hond te begeleiden zodat hij / zij zich ontspannen gedraagt (en hierdoor niks provoceert / uitlokt, en andere honden dus ook een positieve ervaring geeft). En als eigenaar ervoor te zorgen dat je voorkomt dat de je hond slechte ervaringen opdoet met andere honden. (Hierbij komt een heel stuk gedragsinzicht in je eigen hond maar ook in de van anderen bij kijken. Leren kijken naar honden en de interactie met elkaar. En de invloed die wij als mensen / eigenaren daar weer op hebben. Ook komt hier een stukje communicatie bij. Hoe je met andere hondeneigenaren kunt communiceren om problemen kunt voorkomen.

Ook hier als je een hond hebt die luistert kan je hiermee een hoop problemen voorkomen. Doordat je zonder enige stress je hond bij je kan roepen wanneer dat nodig is, en de hond vertrouwen in jou toont, bij jou rust en veiligheid kan vinden indien nodig.

4. Als laatste de ontwikkeling van de band tussen jou en je hond en de andere gezinsleden.

Door oefening en training leren jullie elkaar op een positieve manier kennen. Door de juiste begeleiding te krijgen leer je heel veel over jezelf en je hond en zijn communicatie en hoe je hond de dingen ervaart. Uiteindelijk doel een ontspannen band tussen hond en eigenaar. De hond zal altijd luisteren vanuit een vriendschappelijk respect. Jij weet wat goed voor hem is en hij kan van jou op aan. Hij weet waar de grenzen liggen en hij wordt in de oefeningen positief gemotiveerd om te luisteren. Het vergt soms wat oefening. Voornamelijk in het krijgen van goed inzicht en het goed, consequent en rustig uitvoeren van alle stappen en altijd blijven kijken naar de hond. Wat verteld hij met houding en gedrag. Oefening baart kunst.

5. Voldoen aan de basisbehoeftes van je hond.

Natuurlijk ben jij als eigenaar ook verantwoordelijk voor dat je hond aan zijn basisbehoeftes kan voldoen. Beweging, voldoende te doen te hebben, voldoende sociaal contact met zowel mensen als andere honden, voldoende rust. En natuurlijk, gezondheid, voedsel en water.

6. Vervolgtrainingen en meer leuke dingen

Na de eerste of eerste twee cursussen hebben jullie met zekerheid in alle bovenstaande punten een hele goede basis gelegd. Zie het trainen van je hond niet alleen als iets noodzakelijks, maar ook als iets heel leuks om te doen. Je gaat er gedurende de trainingen vanzelf achter komen dat dit zo is.

Om het leven daarna nog steeds zo leuk te maken zijn er een aantal vervolgcursussen. Deze gaan voorbij aan de basis africhting die elke hond nodig heeft. Je kan verschillende richtingen op. Gevorderde gehoorzaamheidscursussen, trucjes aanleren, flyball, behendigheid, speuren en apporteren.